מכת הצפרדעים – הרב מנחם גולדשטיין

frog

מכת הצפרדעים – הרב מנחם גולדשטייןfrog

מכת הצפרדעים – הרב מנחם גולדשטיין

בס"ד

כז) וְאִם-מָאֵן אַתָּה, לְשַׁלֵּחַ: הִנֵּה אָנֹכִי, נֹגֵף אֶת-כָּל-גְּבוּלְךָ–בַּצְפַרְדְּעִים. כח) וְשָׁרַץ הַיְאֹר, צְפַרְדְּעִים, וְעָלוּ וּבָאוּ בְּבֵיתֶךָ, וּבַחֲדַר מִשְׁכָּבְךָ וְעַל-מִטָּתֶךָ; וּבְבֵית עֲבָדֶיךָ וּבְעַמֶּךָ, וּבְתַנּוּרֶיךָ וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶיךָ. כט) וּבְכָה וּבְעַמְּךָ, וּבְכָל-עֲבָדֶיךָ–יַעֲלוּ, הַצְפַרְדְּעִים.

וצ"ב: א מדוע מוזכר באמצע רשימת המקומות ובבית עבדיך ובעמך ואח"כ ובתנוריך ובמשארותיך ולא הפוך?

ב. לאחר שכבר הזכירו ובבית עבדיך ובעמך, מה פשר תוספת הלשון ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים, והרי כבר נכלל בפסוק הקודם?

ג. מדוע נכתב ובכה ולא בך?

אשר על כן נראה לבאר מ"ש ובתנוריך ובמשארותיך, לא בתור ציון מקום אלא תוספת חידוש בגודל, הנס, היינו שאף שדרך הצפרדעים לגדול במים כאן הם יקפצו לתנור ואש ולא יפחדו מהם.

וא"כ ביאור הפסוק הוא שקודם התחיל עם המקומות אליהם יגעו הצפרדעים. והיינו היאור יוסיף השרצה והם יעלו מהיאור, ויגיעו לחדרי ארמון המלוכה של פרעה, לבתי עבדיו ועמו ואח"כ הוסיף ריבוי התנורים כנגד טיבעם.

ואח"כ הוסיף ובכה ובעמך. ויעויין רש"י שביאר שהיו באים ומקרקרים בתוך ביטנם.

כלומר הפסוק השני לא בא לחזור על בך ובעמך אלא להוסיף שעיקר העלי'ה והתרבות הצפרדעים תהיה דווקא. מפרעה וארמונו וזהו ובכה בה' , ובעמך.

New Shiurim

Send Us A Message