קול ה’ באש הפיזיקה המיוחדת של קול ה’ – הרב גולדשטיין

fire-pic2

”קול ה’ באש הפיזיקה המיוחדת של קול ה-ע”י הרב גולדשטייןfire-pic2

{mp4}

hebrew-kol-hashem-baesh

{/mp4}

New Shiurim

Send Us A Message