אודיו: הספד עבור הרב הגאון יהושע סלומון

ner-neshama

אודיו: הספד עבור הרב הגאון יהושע סלומון זצ”ל ner-neshama

אנא לחץ על הקישור להאזנה


http://dvar.org.il/https://dvar.org.il/wp-content/uploads/2023/06/hesped-rabbi-yehoshua-solomon-ztl-4ef.mp3

New Shiurim

Send Us A Message