בואו לישיבת "דבר ירושלים"
והכר את המסורת שלך

כבר יותר מ-50 שנה "דבר ירושלים" מקרבת יהודים מכל העולם.

הישיבה היא אחת הישיבות הראשונות אשר פנתה לתלמידים יהודים שהחלו את דרכם בהכרת היהדות.

עצבנו מודל מקצועי ייחודי ללימוד התורה על מנת לאפשר הצלחת התלמידים.

פרשת השבוע

פרשת קרח: שמות וייחוסים בתורה - הרב גולדשטיין
למה עם ישראל לא הכינו סנדוויץ לפני יציאת מצרים - הרב גולדשטיין
מצוות ליווי אורח בתורה - הרב גולדשטיין
חידושים על הגדה של פסח - הרב מנחם גולדשטיין
פרשת ויצא - הרב מנחם גולדשטיין
מאמר: גילויים בבריאת אדם הראשון

מובילים

כח הדיבור - הרב מנחם גולדשטיין
חומש שמות - המתכון לצאת מהגלות - הרב מנחם גולדשטיין
חומש הגאולה - הרב מנחם גולדשטיין
מטות - מסעי - הרב מנחם גולדשטיין
הרב מ. גולדשטיין: שמיני, עבודת הקטורת וביטול העצמי
פרשת קרח: שמות וייחוסים בתורה - הרב גולדשטיין

חדשים

כח הדיבור - הרב מנחם גולדשטיין
חומש שמות - המתכון לצאת מהגלות - הרב מנחם גולדשטיין
חומש הגאולה - הרב מנחם גולדשטיין
מטות - מסעי - הרב מנחם גולדשטיין
הרב מ. גולדשטיין: שמיני, עבודת הקטורת וביטול העצמי
פרשת קרח: שמות וייחוסים בתורה - הרב גולדשטיין