תרומות

תמכו בנו

אנו פונים אליכם, חברינו, להפוך לשותפים בעבודתנו החיונית של הסברה יהודית, ואנו אסירי תודה ומודים על התרומה.

אופציה 1

תרומה על ידי
NEDARIM PLUS

פלטפורמת נדרים פלוס הינה פלטפורמת תרומות מקוונת עם מכשירים מותקנים בתוך בתי כנסת רבים ברחבי ישראל

אפשרות 2

לִתְרוֹם
באמצעות PAYPAL

תרומות דולרים:

תרומות בשקל:

תרומות יורו:

תרומות בלירות שטרלינג:

אפשרות 3

מתוך ארה"ב
שלח צ'ק אל:

האקדמיה האמריקאית לידידי ירושלים – דבר ירושלים

שדרת וילמרדינג 546

Teaneck, NJ 07666

טל. 917-796-7428

(עבור ניכויי מס בארה"ב יש להעביר את ההמחאה לAmerican Friends of Jerusalem Academy – Dvar Jerusalem)

אפשרות 4

העברות בתוך ישראל לבנק הישיבה בירושלים

אפשרות 5

העברה מתוך ארה"ב לחברים האמריקאיים שלנו

אפשרות

Transfer with IBAN

בניין הישיבה

קצנלנבוגן 53, ירושלים

שלח לנו מייל

dvar@dvar.org.il

בטלפון

972-2-652-2817+