כל המתאבל על ירושלים - דרשה לתשעת הימים של אב ע"י הרב ב. הורוויץ

  • הדפסה