הרב גולדשטיין: נזיד העדשים

  • הדפסה

מה הסיפור עם הנזיד ?

למה הוא היה אדום ?
מה זה חשוב ?